Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Què és la seu electrònica?
La Seu Electrònica és l'adreça electrónica mitjançant la qual l'Ajuntament de Cornellà presta serveis als ciutadans, empreses i entitats. Des d'aquesta adreça electrònica la població pot relacionar-se amb el consistori 24 hores al dia, els 365 dies de l'any.

A qui va dirigida?
A tota la ciutadania, empreses i entitats que optin per relacionar-se amb l'ajuntament de Cornellà a través d'Internet.

Què es pot fer a la Seu Electrònica?
Es poden realitzar tràmits administratius amb l'Ajuntament de Cornellà, consultar informació sobre la normativa municipal, subvencions, documents públics, diaris oficials, convocatòries d'ofertes de treball, perfil del contractant i altra informació administrativa, tal i com estableix la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics.

Requisits per fer tràmits a la web
Per poder fer els tràmits de forma telemàtica caldrà que disposeu de signatura o certificat electrònic, podeu trobar més informació al respecte aquí .

Tenen validesa les informacions, els terminis i les dates de la seu?
Sí, tenen tota la validesa, ja que les publicacions estan signades digitalment i incorporen un segell de temps que emet l'Agència Catalana de Certificació en el moment de la publicació.

Quina data i hora es té en compte per al còmput de terminis?
Per al còmput de terminis serà la data i la hora oficial de la seu, la que tindrà validesa legal