Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Titularitat y regulació

Titularitat

La titularitat d'aquesta seu electrònica correspon a l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat. L'òrgan responsable de la gestió dels Continguts i dels serveis accessibles des d'aquesta seu són:

El / la Director / a d'Informàtica de l'ajuntament de Cornellà de Llobregat serà responsable de:

Els titulars de les Àrees directives o responsables del departament correspondiente seran responsables de la gestió dels Continguts i dels serveis que Siguin de su competència que es posin a disposició de la ciutadania a través de la Seu Electrònica.

Disposició de creació de la Seu electrònica

(https://seu.cornella.cat/documents/10341/10797/Ordenan%C3%A7a+Reguladora+Administraci%C3%B3%20Electr%C3%B2nica/ce29953d-23a8-4970-815f-131afe18f6a7)

(https://seu.cornella.cat/documents/10341/10797/Edicte+de+posta+en+funcionament+de+la+Seu+Electr%C3%B2nica/09acb7cb-f2f0-4427-9b77-b623ff81a481)