Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Verificació de seguretat de la Seu electrònica

Verificació de la seguretat de la Seu electrònica
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat garanteix la seguretat de l’entorn de la Seu electrònica i les aplicacions corporatives amb l’ús dels corresponents certificats de dispositiu segur.

Certificat de la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat
L’Ajuntament de Cornellà de Llobregat identifica la seva Seu electrònica amb el certificat següent:

https://seuelectronica.cornella.cat
https://seu.cornella.cat


Emitido por: Consorci Administració Oberta de Catalunya
Tipus de certificat: de seu electrònica

Aquest certificat permet identificar i autenticar la Seu electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat i garantir la seguretat de les comunicacions i la privacitat i integritat de la informació que ofereix: s'estableix una connexió segura entre el navegador de l’usuari i el lloc web de la Seu, de manera que la comunicació entre ambdós sigui xifrada evitant  una possible intercepció de la informació que s’intercanvia per part d’un tercer, i garantint la seguretat de la identitat dels dos extrems durant la connexió.

Verificació del certificat de la Seu electrònica
Si el vostre navegador indica que la connexió no està verificada, això pot respondre al fet que no reconeix el certificat arrel de l'entitat emissora, que en el cas d'aquesta Seu  és EC-ACC.

Es pot verificar de manera gratuïta  la validesa del certificat de Seu de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat a través de l’eina del Ministeri de Política territorial i Administració Pública que trobareu a https://valide.redsara.es/