Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Calendari de dies inhàbils i hora oficial
Data i Hora oficial
 
És l'hora oficial usada en aquesta Seu. S'obté del mateix servidor de la Seu Electrònica, tal i com estableix l'article 26.1 de la Llei 11/2007, de 22 de juny, d'accés electrònic dels ciutadans als Serveis Públics.
 
La data i hora oficial de la Seu electrònica és un dels requeriments bàsics per al registre electrònic de documents, escrits i comunicacions que requereixen el còmput de terminis tant als ciutadans com per a l'Ajuntament.

Per a qualsevol gestió, la data i hora de la seu és la que tindrà validesa legal i no la de l'equip des del qual es realitzi el tràmit. El servei que proporciona la data i hora oficial és ofert pel Reial Observatori de l'Armada i la seu electrònica està sincronitzada amb ell.

(Mostrar fecha y hora)

Calendari de dies inhàbils

Són inhàbils els dies que s'estableixen al Calendari oficial de festes laborals que anualment publica el Departament d'Empresa i Ocupació de la Generalitat de Catalunya.

Aquí podreu consultar els 12 dies festius generals per a tota Catalunya més els 2 dies festius locals.
 
Accés a dies festius a Cornellà de Llobregat i Catalunya
(https://www.cornella.cat/ca/viure-a-cornella/la-ciutat/festes-locals-i-fires)