Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Instruccions Accés a la Seu
 

Requisits, Primer accés, Tramitació electrònica i Consulta de registres

 

REQUISITS


0-. Quins requisits necessito per accedir a la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà? 

PRIMER ACCÉS


1-. Accediu a la web de la Seu Electrònica de l’Ajuntament de Cornellà de Llobregat (https://seuelectrònica.cornella.cat)
2-. Feu clic  a “Identifica’t” (ho trobareu al menú superior, a dalt a la dreta) 

3-. Un cop "identificat" pot accedir a “El meu perfil” (fent clic en el seu nom que trobareu a la part superior, a dalt a la dreta en lloc d'"identifica't") per poder completar les seves dades i les dades de representació (certificats de representació – persona jurídica)


 

TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA


4-. Accediu a l’apartat de “Tràmits Online

5-. Seleccioneu el tràmit que voleu tramitar i feu clic a “Iniciar sol·licitud” 

6-. Ompliu les dades del formulari, adjunteu la documentació requerida i feu clic a “Tramitar ara”

DOCUMENTACIÓ ADJUNTA:7-. Valideu la informació que enviareu i feu clic a “Enviar i signar”

8-. El portal ens mostrarà un justificant amb el número de registre d’entrada i enviarà el justificant al vostre email.
 

CONSULTA ELS MEUS REGISTRES


9-. Podeu consultar els vostres Registres d’entrada i sortida a la Seu Electrònica en l’apartat La meva carpeta > subapartat “Registres E/S”