Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Talls de servei
La tramitació electrònica a la Seu electrònica de l'Ajuntament de Cornellà de Llobregat utilitza el servei VÀLID del Consorci d'Administració Oberta de Catalunya en les fases d'autentificació de la identitat digital i signatura electrònica de documentació.

Consulteu aqui l'estat del servei i les incidències resoltes.

Històric de talls de servei
 
DATA INICI INCIDÈNCIA DATA FI INCIDÈNCIA SERVEI AFECTAT OBSERVACIONS
31/04/2021 08:00h 01/04/2021 00:00h Validació certificats idCATMòbil
27/04/2021 08:00h 27/04/2021 00:00h Validació certificats Interrupcions intermitens en el servei
06/05/2021 21:30h 06/05/2021 00:00h Validació certificats Interrupcions intermitens en el servei
06/07/2021 14:00h 07/07/2021 08:00h Signatura documents adjunts