Estàs en: Inici Carta de Serveis Detall

Detall Carta de Serveis

Dades Bàsiques
Nom: Dret d'accés a la informació
Unit. Orgà. Responsables: 78_TRANSPARÈNCIA
Termini Resolució:  
Efecte del Silenci:  
Forma de Presentació: Presencial o Web
Termini de Presentació:

 Objecte


QUÈ ÉS
Es una petició per poder obtenir una informació pública, arxiu o registre obrant en l`Ajuntament i/o en els seus Ens vinculats instrumentals (Institut Municipal de Radiodifusió de Cornella, Procornella, Tecsalsa, Consorci per la Dinamització i Promoció del Comerç a Cornellà i Fundació per l`atenció de les persones Dependents), que no estigui publicada en la web, la Seu o en el Portal de Transparència (Govern Obert) i que no siguin qüestions que afectin a la seguretat pública i similars.

QUI HO POT TRAMITAR
La pot realitzar qualsevol ciutadà o ciutadana, major d`edat, interessat/da en conèixer la informació o disposar d`una documentació.

COM ES POT TRAMITAR
La petició s`ha de formular per escrit, fent constar el més detallat possible el que es demana a través de la presentació d`una instància genèrica que es pot tramitar davant del Registre General de l`Ajuntament, qualsevol dia laborable, en horari d`atenció ciutadana o bé a través d`un enregistrament electrònic, les 24 hores del dia els 365 dies de l`any; si es disposa de signatura digital.

TEMPS DE TRAMITACIÓ
1 mes

NORMATIVA
- Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
- Llei 30/1992, de 26 de novembre, de Règim Jurídic de les Administracions Públiques i del Procediment Administratiu Comú.
- Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.
- Llei 19/2014, de 29 de desembre, de Transparència, Accés a la Informació Pública i Bon Govern.
Govern Obert
Dades Sol·licitud

  Llocs d'Atenció


Nom: REGISTRE GENERAL
Adreça: PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció: DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics:
Telèfons: 933770212