Estàs en: Inici Carta de Serveis Detall

Detall Carta de Serveis

Dades Bàsiques
Nom: Al·legació denúncia de trànsit
Unit. Orgà. Responsables: 29_ACTIVITATS ORDENANCES CÍVIQUES I MERCATS
Termini Resolució:  
Efecte del Silenci:  
Forma de Presentació: Presencial o Web
Termini de Presentació:

 Objecte


QUÈ ÉS
Consisteix en demanar que s`anul.li o es modifiqui una multa per infracció de transit.

QUI HO POT TRAMITAR
La persona titular del vehicle o a qui li han imposat la multa.

COM ES POT TRAMITAR
Empleneu i envieu el formulari d` Al.legació de multa de trànsit que trobareu a l`apartat "Tràmits On-Line".

QUAN ES POT TRAMITAR
Es pot presentar l`al·legació o recurs dins dels terminis que s`indiquen en la notificació o en la normativa aplicable.

OBSERVACIONS
Recordeu que haureu de tenir la documentació preparada en arxius o fitxers per adjuntar-la al formulari.
En alguns casos d`al·legació o recurs haureu de presentar la documentació justificativa següent:
- Venda del vehicle: fotocòpia compulsada del contracte de compravenda on constin les dades identificatives de les persones implicades, en cas de transferència.
- Baixa del vehicle: fotocòpia del document de baixa emès per la Prefectura Provincial de Trànsit o fotocòpia del certificat de cessió del vehicle a la Guàrdia Urbana o a un centre de desballestament de vehicles homologat per la Generalitat de Catalunya.
- Titularitat de la targeta de permissibilitat d`aparcament per a vehicles que portin persones amb discapacitat: fotocòpia de la targeta homologada expedida per la Generalitat de Catalunya.
- Obtenció del tiquet de zona blava o verda: fotocòpia del resguard del tiquet de 6 euros obtingut per la persona interessada en anul·lar la denúncia.
- Pagament o l`ajornament en període voluntari: documentació acreditativa d`aquest motiu.
- Defunció del denunciat: fotocòpia del certificat de defunció.

ON ADREÇAR-SE
DEPARTAMENT ACTIVITATS I ORDENANCES CÍVIQUES
c/ Energia, 97 - 101, 08940-Co
Dades Sol·licitud

  Documentació normalitzada a presentar


 Sol·licitud registre - Ordenances cíviques - Multes

  Llocs d'Atenció


Nom: REGISTRE GENERAL
Adreça: PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció: DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics:
Telèfons: 933770212