Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Participació processos de selecció de personal

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d`aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=17006

Documentació normalitzada a presentar

Currículum
SEU Sol·licitud Participa Proces Seleccio
Model Instància específica

Altra documentació a presentar

Document Nacional Identitat (DNI)
Targeta d`identitat d`estranger
Número d`Identitat d`Estranger (NIE)
Títol
Declaració Jurada ús armes
Permís de conduir
Certificat

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212