Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Autorització sanitària establiments de tatuatge, pírcing i micropigmentació

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç: Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace: http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=20001

Documentació normalitzada a presentar

SEU Sol·licitud autorització sanitària establiments

Altra documentació a presentar

Justificant pagament Taxa
Documentació Autoclau
Documentació Aplicador
Full d`informació i registre
Document d`Autoliquidació
Protocol neteja i desinfecció
Protocol antisèpsia pell
Targeta Identificació Fiscal (CIF)
Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Autorització de representació
Plànol
Contracte
Acreditació
Memòria

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212