Ajuntament de Cornellà de Llobregat

EMM Tarifació Social Escola Música

Fitxa Informativa

Documentació normalitzada a presentar

SEU EMM Sol·licitud tarifació
Model de consentiment
Model Instància específica

Altra documentació a presentar

Document d`Autorització
Document Nacional Identitat (DNI)
Passaport
Número Identitat Estranger (NIE)
Llibre de família
Declaració tributària
Carnet de família nombrosa
Conveni
Autorització de representació

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE ESCOLA MÚSICA
Adreça
Horaris d'Atenció
Correus Electrònics
Telèfons
Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212