Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sol·licitud per participar a Plans d'Ocupació

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d`aquest tràmita en el seguent enllaç:
Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace:

http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=30005

Documentació normalitzada a presentar

SEU Sol·licitud Participa Plans Ocupacio
Currículum
Justificant

Altra documentació a presentar

Document Nacional Identitat (DNI)
Número d`Identitat d`Estranger (NIE)
Títol
Certificat
Permís
Fulls de nòmina
Conveni
Llibre de família
Carnet individual de familia nombrosa
TD01-016
Informe
Contracte de treball
Autorització
Autorització de representació

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE PLANS OCUPACIÓ
Adreça
Horaris d'Atenció
Correus Electrònics
Telèfons
Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212