Ajuntament de Cornellà de Llobregat

Sol·licitud per participar a Plans d'Ocupació

Fitxa Informativa

Consulti la fitxa amb tota la informació i documentació necessaria per la seva tramitació d'aquest tràmita en el seguent enllaç: Consulte la ficha con toda la información y documentación necesaria para la tramitación de este trámite en el siguiente enlace: http://tramits.cornella.cat/Fitxa.aspx?codiTramit=30005

Documentació normalitzada a presentar

SEU Sol·licitud Participa Plans Ocupacio
Currículum
Document Acreditatiu Inscripció SOC

Altra documentació a presentar

Document Nacional Identitat (DNI)
Número Identitat Estranger (NIE)
Justificant
Títol
Certificat
Permís
Fulls de nòmina
Conveni
Llibre de família
Carnet de família nombrosa
Contracte de treball
Autorització
Autorització de representació

Llocs d'Atenció

Nom REGISTRE PLANS OCUPACIÓ
Adreça
Horaris d'Atenció
Correus Electrònics
Telèfons
Nom REGISTRE GENERAL
Adreça PLAÇA ESGLÉSIA, 1. PLANTA 1
Horaris d'Atenció DE 8:30 A 14:30H (13:30H ESTIU) I 16:30 A 19:00H
Correus Electrònics
Telèfons 933770212